๐๒๑๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 ธรรมชาติวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์กับกระบวนการเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 การจัดทำหลักสูตร
ตอนที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37