๐๐๒๒๔ การศึกษาพิเศษ : ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ

ตอนที่ 1 ความเป็นครูการศึกษาพิเศษและจิตวิทยาสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
ตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ตอนที่ 3 ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการบริหารจัดการในห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ตอนที่ 5 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37