๐๒๑๒๕ การศึกษาพิเศษ

ตอนที่ 1 การจัดการศึกษาพิเศษและบริบทที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 2 รูปแบบในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมศักยภาพสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ตอนที่ 3 กระบวนการคัดกรอง
ตอนที่ 4 กระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37