๕๕๑๒๒ ปฐมวัย

ตอนที่ 1 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
ตอนที่ 2 ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 3 บทบาทครูที่ส่งเสริมการก้าวพ้นข้อจำกัดของเด็กอนุบาลผ่านการเล่น
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งเรียนรู้ : เทคนิคการใช้วินัยเชิงบวก
ตอนที่ 5 การประเมินเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37