๐๐๒๒๑ ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย

ตอนที่ 1 แนวคิดหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสาระของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37