+
เรียนรู้ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" kingram9.kpmax.com
วันที่ : 06 พ.ย. 2559, 12:48 . คนอ่าน : (7,299)
 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลเผื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียนรู้
 
 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๘๐ พรรษา บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จำกัด นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่พระองค์ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning ทั้งภาคภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ หลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปเข้าเรียนรู้ โดยไม่คิดมูลค่าเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป 
 
เข้าเรียนรู้หลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียง" ได้ที่ 
 
http://kingrama9.kpmax.com/
 
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้
USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37