+
ระบบไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านได้
วันที่ : 25 เม.ย. 2559, 09:08 . คนอ่าน : (9,126)
 เรียนอาจารย์ทุกท่าน

ขออนุญาตอธิบายรายละเอียดเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการใช้งานระบบ  เนื่องจากปัจจุบันมีอาจารย์ โทรเข้ามาเพื่อขอ

-ขอเปลี่ยน ชื่อผู้ใช้

-ขอเปลี่ยน รหัสผ่าน

ขอแจ้งให้ทราบว่า "ไม่สามารถดำเนินการได้" เนื่องจากเหตุผลคือ ฐานข้อมูลสมาชิกมีจำนวนมาก 4xx,xxx คน หากทุก ๆ คน จะเปลี่ยนไปมา จะส่งผลกระทบกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ และในที่สุดแล้ว เมื่อมี                         การเปลี่ยนแปลง ท่านจะสับสนและจำไม่ได้เอง เช่น ชื่อผู้ใช้เก่า ชื่อผู้ใช้ใหม่ รหัสใหม่ เป็นต้น


1. ก่อนสมัครสมาชิก ขอให้อาจารย์ตั้งสติ และตั้งใจสมัคร  (อย่าคิดว่าสมัครเล่นๆ )  โดยเฉพาะเลขบัตรประชาชน ให้หยิบบัตรมาและพิมพ์ให้ถูกต้องทุกตัวเลข ก่อนกดบันทึก ควรจะตรวจทานให้ละเอียดอีกครั้ง

2.  ก่อนพิมพ์ตรวจสอบแป้นพิมพ์ให้เรียบร้อย หากไม่มั่นใจ รบกวนเปิดโปรแกรม Microsoft Word และพิมพ์ในไฟล์ word เพื่อดูก่อนว่า ต้องการชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านนั้นหรือไม่  เลขถูกต้องหรือยัง เป็นที่ต้องการหรือไม่ ถูกหลักความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือยัง รหัสผ่านที่พิมพ์สามารถจำได้หรือไม่ ขอให้คิดให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจสมัครค่ะ

3.  เมื่อสมัครแล้ว ควรจดบันทึกไว้ค่ะ  เนื่องจากอาจารย์จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่สมัครเข้าระบบทุกครั้งค่ะ  ระบบจึงจะบันทึกข้อมูลการเรียนการสอบ 

4.  กรณีที่ลืม กรุณาตรวจสอบที่ เมนู "ลืมชื่อ รหัสผ่าน"  ขอความกรุณาตรวจดูทุกตัวอย่างละเอียด เนื่องจากบางครั้ง อาจารย์สลับตัวเลข ตัวเลขชื่อผู้ใช้มี 13 หลัก รหัสผ่านมี 12 หลัก บางท่านมั่นใจว่า ชื่อผู้ใช้เป็นเลขบัตรประชาชนตามที่ระบบแนะนำ แต่ความจริงแล้ว ตอนสมัครท่านไม่ได้ใช้เลขบัตรประชาชนตามที่ระบบแนะนำ แต่ใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษบ้าง ภาษาไทยบ้าง เว้นวรรคบ้าง ทั้งที่ระบบได้เขียนกำชับ และแจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   กรุณาไล่ดูทุกตัวอักษรอย่างละเอียด หรือให้เพื่อนช่วยดูด้วยค่ะ


 ปัจจุบันพบว่ามีอาจารย์โทรมาต่อว่าทาง Call Center  ทำไมชื่อผู้ใช้ยาก อะไรเยอะ ทำไมยาว รหัสผ่านยาก จำไม่ได้  ..........ฯลฯ

ขอแจ้งว่าทางระบบไม่ได้เป็นผู้สมัคร   อาจารย์แต่ละท่านสมัครกันเอง ระบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ข้อมูลทั้งหมดมาจากการพิมพ์ของผู้สมัคร ดังนั้น เมื่อสมัครไว้อย่างไร ขอให้ใช้ตามเดิมค่ะ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ในการเก็บข้อมูลการเรียน การสอบ ทั้งหมด รวบรวมมาไว้รวมกัน

ข้อควรระวัง


กรณีอาจารย์บางท่าน เข้าเรียนแต่ละครั้ง ก็สมัครใหม่ โดยเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนไปเรื่อย ๆ บางคนมี 4-5 ชื่อผู้ใช้เข้าระบบ ในกรณีนี้ ขอเรียนว่า อาจารย์จะเสียประโยชน์เอง เนื่องจากข้อมูลการเรียนของท่าน จะกระจัดกระจาย ไม่รวบรวมในทีเดียว  และระบบก็ไม่สามารถรวมให้ท่านได้ค่ะ  เพราะฐานข้อมูลจะกระจัดกระจายกันค่ะ

ขอขอบคุณที่เสียสละเวลาค่ะ


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37