+
Call Center ไม่สามารถให้ข้อมูล เรื่องกรอกข้อมูลใน http://area.tepeonline.org/
วันที่ : 02 พ.ค. 2559, 10:21 . คนอ่าน : (9,077)
เนื่องจากมีอาจารย์โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลใน area.tepeonline.org  เป็นจำนวนมาก
หลังจากที่เขตพื้นที่ประกาศให้เข้าไปกรอกข้อมูล 

Call Center ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลใน http://area.tepeonline.org/


เนื่องจาก Call Center รับผิดชอบเฉพาะ
Tepe ข้อ 2  หลักสูตรเพื่อเสริมความรู้การพัฒนางานในหน้าที่
Tepe ข้อ 4  หลักสูตรเพื่อเสริมความรู้การขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ
ขอแสดงความนับถือUSERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37