๕๕๒๐๓ เทคนิคการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์

ตอนที่ 1 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ตอนที่ 2 การจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ตอนที่ 3 การออกแบบงานเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์
ตอนที่ 4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 5 การประชาสัมพันธ์ในยุคสารสนเทศ

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37