๕๕๓๐๑ จิตวิญญาณความเป็นครู

ตอนที่ 1 ความเป็นครูของครูนักวิจัยในชั้นเรียน
ตอนที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู  
ตอนที่ 4 การพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู
ตอนที่ 5 ยุทธวิธีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37