๐๐๒๒๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
ตอนที่ 2 เด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
ตอนที่ 3 การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ตอนที่ 4 เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ตอนที่ 5 เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37