+
สอบหลังเรียนผ่านแล้ว วิธีการพิมพ์วุฒิบัตร
วันที่ : 18 ก.พ. 2559, 12:50 . คนอ่าน : (36,819)

สอบหลังเรียนผ่านแล้ว ต้องการพิมพ์วุฒิบัตร 


1)  เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านของท่าน  (หากไม่แน่ใจ หรือเข้าระบบไม่ได้ กรุณาตรวจสอบด้วยตนเอง ที่เมนู ลืมชื่อ-รหัสผ่าน ด้านบนสุดขวามือ กรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ) ระบบจะแสดงออกมา (ในกรณีที่ท่านเคยสมัครสมาชิกแล้ว)

2)  ใต้กรอบยินดีต้อนรับ คลิกเข้าไปที่เมนู 3  ขอสอบใหม่  เพื่อตรวจสอบคะแนนของท่านก่อน  โดยดูชื่อวิชาที่ท่านสอบ ดูเฉพาะตัวอักษรสีน้ำเงิน การสอบหลังเรียน (Post Test)  เท่านั้น  จะต้อง มีวันเวลาและคะแนนสอบบันทึกไว้  และคะแนนจะต้องผ่านเกณฑ์

หากไม่มี  กรุณาอ่าน "สอบไม่ผ่าน ขอสอบใหม่อย่างไร"

3)  หากมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกเข้าไปที่เมนู 4 วุฒิบัตร    วิชาที่ท่านสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว จะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์ ขึ้นมา

4)  คลิกเข้าไปที่เครื่องพิมพ์นั้น  ระบบจะมีหน้าป๊อป อัพขึ้นมา  โดยระบบจะมีปุ่มสีน้ำเงิน ให้เลือก 2 แบบ

แบบที่ 1  เป็นภาพ  คือ ไฟล์ นามสกุล jpg   ซึ่งเวลาที่ท่านสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ ท่านควรจะดูรูปแบบการพิมพ์ก่อน และท่านจะต้องกำหนดในการพิมพ์เป็นแนวนอน และกำหนดไม่ให้มีหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของท่าน ก่อนพิมพ์ด้วยตนเอง  

แบบที่ 2  เป็น PDF  คือเป็นเอกสารที่จัดเป็นแนวนอนมาให้ท่านเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องมีโปรแกรม PDF Reader ในการเปิดอ่าน และท่านสามารถบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้ได้

ชื่อ-นามสกุล วุฒิบัตรผิด ต้องการเปลี่ยน 


5)  ในกรณีที่ชื่อ นามสกุล ในวุฒิบัตร พิมพ์ผิด ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง  เนื่องจากระบบดึงข้อมูลจากการสมัครสมาชิกของท่าน

6)  เข้าที่เมนู  1  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

7)  คลิกที่ปุ่มแก้ไข ในส่วนที่ต้องการแก้ไข เช่น ประวัติส่วนตัว  พิมพ์แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย

8)  กดบันทึก

วุฒิบัตรพิเศษ


1)  สำหรับผู้เรียนและสอบผ่านเกิน  3 วิชา ท่านจะได้รับวุฒิบัตรพิเศษ

2)  คลิกที่ เมนู 4 วุฒิบัตร นับดูว่า มีเครื่องหมาย สัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์มากกว่า 3 วิชา

3)  คลิกที่เมนู  6  วุฒิบัตรพิเศษ  ระบบจะแสดงปุ่ม 2 ปุ่ม คือปุ่ม วุฒิบัตรพิเศษ และปุ่มรายละเอียดวิชาที่ท่านเรียนและสอบผ่าน

4)  คลิกเข้าไปที่ปุ่มสีน้ำเงินนั้น ระบบจะบันทึกวุฒิบัตรพิเศษไว้ 

5)  ท่านสามารถเปิดและพิมพ์ได้ตามปกติ 

ขอแสดงความนับถือและขอบพระคุณที่เสียสละเวลา
USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37