+
หลักสูตรพัฒนางานในหน้าที่ และหลักสูตรเสริมขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ อยู่ตรงไหน
วันที่ : 26 ม.ค. 2559, 16:07 . คนอ่าน : (27,591)
 หลักสูตรคือหน้าแรกที่เข้ามาให้เลือก เมื่อเข้า www.tepeonline.org จะมีหน้ากรอบ ๆ ให้เลือก 
 
ข้อ 2 คือหลักสูตรพัฒนางานในหน้าที่ 

ข้อ 4 คือหลักสูตรเสริมการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ 
 
อาจารย์จะต้องตัดสินใจเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หลังจากนั้นจะเข้ามาในระบบ ภายในมีวิชาต่าง ๆ ให้เรียน  ในกรณีที่เลือก
 
ข้อ 2 หลักสูตรพัฒนางานในหน้าที่ คือการเลือกเรียนตามที่ต้องการ และพิมพ์วุฒิบัตรรายวิชาได้ 
สำหรับครู คศ.1 และทุกระดับ ต้องการเรียนเพื่อพิมพ์วุฒิบัตร

ข้อ 4 หลักสูตรเสริมการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ คือการเรียนโดยต้องเลือกให้ครบตามเกณฑ์ 10-17 วิชาจาก 8 กลุ่มวิชา ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และวิทยฐานะ ไม่สามารถพิมพ์วุฒิบัตรรายวิชาได้ ต้องเรียนและสอบผ่านจนครบทั้งหมด จะพิมพ์ใบรับรองการผ่านได้ 1 ใบ 
สำหรับครู คศ. 2 ขึ้นไป ที่ต้องการเรียนเพื่อเสริมการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
 
หมายเหตุ ข้อ 2 และข้อ 4 เนื้อหาวิชาเหมือนกัน แต่ข้อสอบจำนวนไม่เท่ากัน และไม่เหมือนกัน  หากท่านเลือกเรียนหลักสูตรใด ท่านต้องเรียนวิชาภายใต้หลักสูตรนั้น ๆ ให้ครบถ้วน ไม่สามารถเปลี่ยนไปมาได้  เนื่องจากระบบเก็บข้อมูลแยกกันทั้งหมด  

หลักสูตร ไม่ใช่วิชา  ทั้งนั้น ไม่มีวิชาชื่อพัฒนางานในหน้าที่   และชื่อวิชาขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
ขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาUSERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37